AYAX

Księgowość

Księga przychodów i rozchodów dostępna online 24h/7, dzięki czemu w każdym momencie możesz ewidencjonować i weryfikować zaksięgowane dokumenty. Wszystkie dane możesz w prosty sposób wyeksportować do PDF lub XLS. Swoją KPiR możesz również przeszukiwać według zdefiniowanych wcześniej kryteriów korzystając z intuicyjnych filtrów.